ЗА НАС

"Вегатекс ВВ" ЕООД е съвременна, развиваща се фирма с предмет на дейност - строителство. Стартира през 1997 г.

Специализирана е в:


Основни клиенти и по-големи възложители,
с които ние работим са:

  • "Софстрой" АД - обект "Кнауф - Марица Изток"
  • "Е. Миролио" ЕАД
  • "SKE - Bulgaria" EOOD
  • " A + F" Gmbh - Германия
  • " Нови лозя" - с. Еленово
  • "Проект" ЕООД
  • "Топлофикация" АД
  • "Мини ВЕЦ"

В периода на своето развитие дружеството е извършило много и от различно естество СМР.

Всички обекти изпълнени от фирмата са в съответствие с нормативната база на българското законодателство.

Екипът на фирмата е изграден от високо квалифицирани ръководни специалисти и работници в различните области, с дългогодишен опит в строителството. Всички заварчици са сертифицирани по TÜV.

От 2007 г. фирмата е член на Камарата на строителите в България и притежава удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от:

  • първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения с обхват - строежи от трета до пета категория.
  • четвърта група - строежи от трета категория

Добрата работа, точността при изпълнението, спазването на пусковите срокове и добрите взаимоотношения са основните елементи за безупречната репутация в строителния бранш.

За нас са най-важни дълготрайните взаимоотношения, базирани на коректност и професионализъм, което е гаранция за успех и стабилно развитие.


 

Copyright © 2009, VEGATEKS VV LTD. ALL RIGHTS RESERVED | Изграден от Sliven.NET  webmaster